home-gymroom
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt.
(Maar refereer!)
 

Welkom> Speeltuin> Reis rond de wereld

Een speeltuin in mijn turnzaal

 
Reis rond de wereld
Bij reis rond de wereld, vertrekken we van de basisidee dat alle constructies met elkaar verbonden zijn. De spelers verplaatsen zich boven de begane grond en het is de bedoeling “niet in het water te vallen”. Wanneer dit spel zonder begeleiding gebeurt, ontaardt dit nogal vlug in gevaarlijke tikspelletjes of andere “in het water duwen”-activiteiten. Nochtans biedt ook deze materiaalopstelling interessante mogelijkheden om de eindtermen voor lichamelijke opvoeding na te streven.
 
 
Constructie
We voorzien dezelfde voorzorgsmaatregelen als bij het bouwen van een speeltuin, maar bij het maken van verbindingswegen naar de speeltuigen voorzien we alternatieven, kruispunten.
Dit vermijdt niet alleen opstoppingen maar het laat ook toe dat elke leerlingen zijn weg door de aangeboden wereld kan kiezen.
 
 
Begeleiding

Lagere schoolkinderen kunnen zich in het spel “reis rond de wereld”, “opgepast voor het water!” inleven. Zij hoeven ook niet meer op elke plaats een beveiligende of sturende hand.
De begeleider(s) stellen zich op of verplaatsen zich naar de knelpunten.
Het spel wordt klassikaal gestuurd en interessanter gemaakt inzake spelbeleving en de verwijderde doelen van het bewegingsonderwijs, door het stellen van open tot half-openopdrachten.
De begeleiders prikkelen afwisselend de fysieke basisfactoren (weerstand, kracht, uithouding, lenigheid..) en de basisvaardigheden (hangen, steunen, slingeren, balanceren, klimmen, kruipen, springen…).
De opdrachten moeten aanzetten tot creatief en expressief of samenwerkend gedrag.
Elke leerling zoekt zijn eigen oplossingen voor de gegeven opdrachten. Vindingrijke oplossingen worden achteraf in de verf gezet. Een greep uit mogelijke opdrachten vind je hier!


 
       
       
       
       
       
         
       
         
       
         
.
 


Laatste wijziging: 24 January, 2015