home-gymroom
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt.
(Maar refereer!)
 

Welkom , op de vernieuwde afdeling van mijn webstek!

Op het eerste tabblad geven we enkele mogelijkheden weer om de gymzaal om te vormen in een speelzaal of speeltuin. (deze pagina wordt momenteel nog verder uitgewerkt.
Onder de overige tabbladen (de vier T's : Theorie, Thema's, Taakkaarten en Toetsnormen) is er reeds een en ander te vinden.
Graag feedback naar JimiGantoisADgmailDOTcom
December 2010
Jimi

In de rubriek "Thema's" bespreken we verschillende gymthema's. Deze thema's zijn geordend op 3 manieren: alfabetisch, per toestel en per bewegingsfamilie. Bij elk thema geven we een korte bewegingsbeschrijving, een figuur en indien voor handen: een filmpje. Het helpen wordt besproken, de operationele bewegingsdoelen, opbouwmogelijkheden en remediëringsoefeningen.
Per thema voorzien we enkele toepassingen (variaties en verbindingen). De expertbewegingen werden uitgevoerd door het KULeuven Gymteam en op Youtube geplaatst. Een rechtstreekse link vind je hier.

Naast de verschillende "Thema's" - die je vrij mag gebruiken - willen we je er toch op wijzen dat alles op theoretische gronden steunt. Hiervoor verwijzen we naar de "Theorie - methodiek".

We voorzien een korte weg naar de verschillende "taakkaarten" of "kijkwijzers".

 

 


Laatste wijziging: 8 January, 2015