home-gymroom
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt.
(Maar refereer!)
 

Welkom >

Theoretische achtergrond
Inhoud >

Bewegingsbeschrijving

Wil je een (gym)thema (aan)leren? Dan is het heel belangrijk dat je perfect weet hoe de beweging verloopt. Enkele raadgevingen:

  • Hou rekening met de chronologie (aanloop - opsprong - handensteun -zweeffase - landing).
  • Vermeld de snelheid van de inleidende beweging.
  • Beschrijf de acties van de verschillende gewrichten en geef aan of die acties gelijktijdig verlopen, afwisselend gebeuren of elkaar opvolgen.
  • Vermeld de houding van de romp (voorspanning: "putje in borstkas", rugspanning).
  • Vermeld de houding van het hoofd (neutraal, kin op de borst, hoofd in nek..).
  • Focus: waarnaar kijkt de gymnast(e)

Operationele bewegingsdoelen

Operationeel wil zeggen bruikbaar als lesdoel en dus waarneembaar en evalueerbaar. Uit een goede bewegingsbeschrijving kan men perfect operationele doelstellingen distileren.
Hoe je die bewegingsdoelen realiseert? Hiervoor verwijzen we naar "" en "Remediëren".
Hoe je die evalueert? Hiervoor verwijzen we naar "Evaluatie".
Bij elk besproken thema bieden wij je enkele operationele bewegingsdoelen aan.
Naar het begin!

Opbouwen

In het recreatief turnen is niet de kortste leerweg de interessantste maar wel de meest veilige en de meest leerrijke.

In de literatuur vinden we verschillende methodes om te nieuwe bewegingen aan te leren. Al deze methoden kunnen we plaatsen op een continuüm gaande van een analytische aanpak naar een globale leermethode. Lees meer >>

Remediëren

We bepaalden per leerstofstap wat de vereisten zijn. Zo weten we ook wat er fout kan lopen.
Wanneer we fouten willen verbeteren moeten we peilen naar de oorzaken van die fouten. Anders remediëren we zoals de klassieke pleister op de wonde. Lees meer >>

Naar het begin!

Helpen

Het inzetten van helpers bij bepaalde bewegingsopdrachten in de gymnastiek leidt niet automatisch tot samenwerkend leren. Veel hangt af van de doelstellingen van de leraar en van de leerervaringen van de leerlingen. Wordt een helper louter voor de veiligheid ingeschakeld? Is het om meer leerlingen gelijktijdig aan het werk te zetten? Is het om de leraar vrij te maken, zodat hij kan observeren en evalueren? Is het om de zwaarlijvige te ontslaan van een onmogelijke bewegingsopdracht?
Lees meer >>
over functies; techniek; methodiek; de 10 geboden; fouten ...

Kijkwijzers

Een klas wordt vaak ingedeeld in kleinere groepjes.
De leraar deelt de groepjes in, coördineert het plaatsen van het materiaal en het beveiligen van de opstelling (hoogte, vergrendelen, matjes, landingsmatten..). Hij of zij formuleert de opdrachten en de aandachtspunten. Tijdens het oefenen helpt de leraar waar het nodig is, geeft feedback, moedigt aan, stimuleert de activiteit, differentieert, evalueert.. In het onderwijs noemen we dit een leraargestuurde aanpak.
Wanneer we meer van deze taken aan de leerlingen geven spreken we van een leerlinggestuurde aanpak.
Het delegeren van taken (de leraar kan niet overal tegelijkertijd zijn!) kan o.a. door gebruik te maken van taakkaarten of kijkwijzers. Lees meer >>

Naar het begin!

Evaluatie

Toepassen

Naar het begin!
 


Laatste wijziging: 28 May, 2011