home-gymroom
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt.
(Maar refereer!)
 

Welkom> Theorie > Kijkwijzers >

Tips bij het gebruik van kijkwijzers
 • Het werken met kijkwijzers vergt in elk geval zowel van de leerlingen als van de leraar een leerproces.
  • Enerzijds zullen jongeren - die niet gewoon zijn om met dit leermiddel te werken - meestal slechts een deel van de informatie (meestal de figuren) lezen, soms onmiddellijk beginnen, in andere gevallen tijd verliezen en zeker veel vragen stellen.
  • Anderzijds kan de leraar ook in zijn vroegere gewoonte vervallen om alles nog eens voor te lezen, alles van naaldje tot draadje mondeling toe te lichten en (niet-)gestelde vragen te beantwoorden..
 • Het invoeren van kijkwijzers moet geleidelijk gebeuren en goed begeleid. Ideaal is met de volledige groep op de mat klassikaal met dit nieuwe medium te leren werken.
  • Er wordt tijd uitgetrokken voor het lezen van de kijkwijzer. Dit vraagt niet meer tijd, dan het luisteren naar mondelinge instructies.
  • Er is tijd voorzien om vragen te beantwoorden. Het antwoord kan ook door de aandachtige medeleerlingen beantwoord worden.
  • Zijn er geen vragen, dan stelt de leraar ze. De leerlingen leren zo dat alles wat op de kijkwijzer staat belangrijk is en dat men niet te snel moet denken dat men de opdracht doorheeft.
 • Uiteraard gaat de meeste tijd naar het zelfstandig oefenen. Komen er vooralsnog vragen van de leerlingen dan moet de leraar de reflex hebben om naar de kijkwijzer te verwijzen. Biedt deze geen oplossing dan moet de kijkwijzer dringend aangepast worden.
 • De leraar stuurt, stimuleert zonder de kijkwijzer hierbij overbodig te maken.
 • Wanneer er een taak- of rolverdeling onder de leerlingen is (helpen, uitvoeren, coachen, observeren), waakt de leraar er over, dat alle taken/rollen uitgevoerd worden.
 • Wanneer hij intervenieert zal hij - bijvoorbeeld niet de uitvoerder verbeteren maar - de observator vragen welke feedback hij gegeven heeft. Hij kan ook vragen aan de uitvoerder of hij geholpen is met de aanwijzingen van de observator.
 • Wanneer deze manier van werken na enkele sessies ingeburgerd is, kan men meer gedifferentieerd of kleinere groepjes aan verschillende opdrachten aan verschillende toestellen gaan werken.
 


Laatste wijziging: 6 January, 2011