home-gymroom
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt.
(Maar refereer!)
 
HELP!

Het inzetten van helpers bij bepaalde bewegingsopdrachten in de gymnastiek leidt niet automatisch tot samenwerkend leren. Veel hangt af van de doelstellingen van de leraar en van de leerervaringen van de leerlingen. Wordt een helper louter voor de veiligheid ingeschakeld? Is het om meer leerlingen gelijktijdig aan het werk te zetten? Is het om de leraar vrij te maken, zodat hij kan observeren en evalueren? Is het om de zwaarlijvige te ontslaan van een onmogelijke bewegingsopdracht?

Helpen is een motorische vaardigheid en behoort bij de eindtermen tot de bewegingsdoelen. Het helpen moet dus aangeleerd worden en dit gebeurt het best niet met gissen en missen.
Samenwerken behoort tot de persoonsdoelen en hebben veel met communicatie en overleg te maken. Dit zijn competenties die moeten aangeleerd worden.
Op deze pagina's willen we duidelijk maken wanneer leren helpen kan leiden tot samenwerken. 


Laatste wijziging: 30 December, 2010