home-gymroom
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt.
(Maar refereer!)
 

3. Remediëren

We bepaalden per leerstofstap wat de vereisten zijn. Zo weten we ook wat er fout kan lopen.
Rollen in een klein bolletje-> geen totale buiging, hoofd in de nek, platte rug, voeten ver...

Wanneer we fouten willen verbeteren moeten we peilen naar de oorzaken van die fouten. Anders remediëren we zoals de klassieke pleister op de wonde.

3.1. Oorzaken van fouten

De oorzaak kan buiten de uitvoerder te situeren zijn
Men heeft slecht geholpen, geen magnesiumpoeder gebruikt, despringplank ligt niet op de juiste afstand, de liggerafstand was fout...

De oorzaak kan ook bij de uitvoerder liggen. Deze oorzaken situeren zich . Op het kennisdomein
De uitvoerder kent of begrijpt de vereisten niet.

. Op het dynamisch-affectieve domein
Angst, gebrek aan vertrouwen

. Op het psychomotorisch domein
oude automatismen, waameming- verwerkings en uitvoering stek orten op het gebied van de lichaamsperceptie, tijdsperceptie, en ruimteperceptie

. Op het fysieke domein
Gebrek aan kracht, lenigheid, uithouding, weerstand...

Het blijft vaak gissen naar de oorzaak van een fout. Alleen ondervinding van de lesgever kan hierbij helpen.
We vinden fouten maken niet erg. Als het maar plezierig en veilig blijft. Van zijn fouten kan men leren.

3.2. Tips en afdalingen

3.2.1. Tips

Wil men de problemen oplossen om te kunnen vorderen in de opbouw dan kan men de turn(st)er aanpakken via het verstand. Dit noemen we de tips.
"Bijt in je knieën!" "Kin op de borst!"...

Tips worden uitgesproken. We plaatsten de tips in Van Kopstand tot Kasamatsu dan ook tussen aanhalingstekens. Dit betekent evenzeer dat we niet erg geloven in het heil van deze tips.

3.2.2. Afdalingen

We kunnen de problemen echter ook aanpakken via de ervaring met de zogenaamde afdalingen.
Afdalingen zijn constructies die de turn( st )er in een verengde situatie brengen zodat alle aandacht en ervaring toegespitst worden op het nijpend tekort.

Er zijn vier afdalingsmiddelen namelijk dezelfde als de opbouwmiddelen. (zie hoger)

Zo is het best mogelijk om op de tweede latere trap van de leerweg terug te grijpen naar een vroegere trap om als afdaling het probleem te leren beheersen.

Men kan slechts weten of een afdaling gelukt is als men nadien weer oefent op de oorspronkelijke leerstoftrap.
We dalen nooit af op een fysiek tekort. Want oefenen op een fysieke tekort is een werk van lange adem. Beter is het in aparte sessies deze tekorten wegwerken.

Literatuur

Knirsch K, 1976, Gerättumen mil kindem, Stuttgart: CD- Verlagsgesellschaft, 270p.

Carrasco R, 1979, Gymnastique aux agrès, Paris: Vigot, 145 p.

Gantois J; Schroven W; Van Esser M, 1984, Van Kopstand tot Kasamatsu, Leuven: Acco, 340p. 


Laatste wijziging: 29 December, 2010