home-gymroom
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt.
(Maar refereer!)
 

Welkom> Speeltuin> Reis rond de wereld

Een speeltuin in mijn turnzaal

 
Reis rond de wereld
Verbouw je turnzaal in een speeltuin en laat de kleuters hun bewegingsmogelijkheden ontdekken op de verschillende materiaalopstellingen. Basisschoolkinderen kunnen dan weer 'reizen rond de wereld' met uitdagende bewegingsopdrachten!
 
       
       
  Begeleiding De kleuters worden begeleid en niet alleen voor de veiligheid.
Dit betekent dat de leraar geen bewegingsvorm oplegt maar het initiatief aan het kind overlaat. De begeleider waakt en stuurt met het oog op:
 
    Motorische competentie, dit wil zeggen juist en aangepast en doorleefd schommelen balanceren, klauteren, glijden... . Doorleefd bewegen wijst op het affectieve aspect van het bewegen. Aan de lachende, verbeten, uitgelaten gezichten van kleuters merk je dat ze volledig in hun bewegen kunnen opgaan.  
    Lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden. De kinderen worden in hun experimenteren met de tuigen voortdurend met veiligheid geconfronteerd. Dit betekent zowel veilig bewegen als veilige bewegingssituaties. In een speeltuin kan je kinderen er bijvoorbeeld op wijzen rustig te bewegen bij het balanceren, pas van een toestel springen als er plaats is op de mat, niet duwen tegen kleu-ters die je voor staan, wachten op een veilige plaats van een schommel… De ervaring leert dat de meeste kleuters spontaan voor zichzelf veiligheid inbou-wen. Als begeleider treed je best op een positieve manier op. Veilig kleutergedrag moet aangemoedigd worden. Wijs vooraf niet teveel op “gevaarlijke” situa-ties. Grijp op zulke ogenblikken kordaat in.  
    Een positief zelfconcept en sociaal functioneren. Zelfconcept wijst naar het beeld dat men van zichzelf heeft als persoon. Positieve bewegingservaringen zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van dit zelfconcept. Bovendien spelen de reacties van de omgeving op het zich bewegen een grote rol in de beeldvor-ming die een kind van zichzelf opbouwt. De wijze waarop het kind zichzelf beleeft, bepaalt ook zijn sociaal functioneren. Een kind dat bijvoorbeeld weinig positieve ervaringen met experimenteren van eigen bewegingsmogelijkheden krijgt, zal misschien niet geneigd zijn om samen met andere kinderen op de glijbaan, reuzenschommel of springkasteel te spelen.
Bewegen is voor het kind een unieke kans om “contact” op te bouwen met anderen en de omgeving. Zo leert hij lichaamstaal begrijpen en zichzelf in bewe-ging uitdrukken.
 
       
         
       
         
       
         
.
 


Laatste wijziging: 11 January, 2015