home-gymroom
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt.
(Maar refereer!)
 

Handstand rollen

.
Dit thema is even verwijderd omwille van de didactiek opdrachten 2de jaars in de HUBrussel
 • toestel: r
 • voor wie:
 • materiaal:
 • helpers:

.

norm 1

norm 2

.

DRIE

VIER

VIJF

  

 

 

 

Kopstand rollen

.
 • toestel: vloer
 • voor wie: jongens & meisjes
 • materiaal: matjes of lange mat
 • helpers: geen

.

norm 1

norm 2

Drie teltijden gestrekt blijven staan.

voorwaarts rollen en zonder handen komen tot stand in evenwicht.

.

DRIE

VIER

VIJF

De wijze van opkomen is niet van belang.

Met gestrekte benen opkomen.

Uitbreidingsleerstof (vanuit buiklig, achterwaarts rollen tot kopstand..)

overzicht normen
overzicht thema's

 

 

 

Info:Van Kopstand tot Kasamatsu, 11-15.

Rad bijtrekpas rad

.
Dit thema is even verwijderd omwille van de didactiek opdrachten 2de jaars in de HUBrussel
 • toestel:
 • voor wie:
 • materiaal:
 • helpers:

.

norm 1

norm 2

 

.

DRIE

VIER

VIJF

  

 

 

I

.

Rondat kaatsende hoogte sprong

.
 • toestel: vloer
 • voor wie: jongens & meisjes
 • materiaal: lange mat; bank; bovenste deel van een kast.
 • helpers: geen

.

norm 1

norm 2

Uitvoeren binnen het vertikale vlak.

De benen zijn aanééngesloten tijdens de handensteun.

.

DRIE

VIER

VIJF

Vanuit een verhoogde aanloop, opsprong en handensteun.

Rondat met kaatsende hoogtesprong op de mat.

Rondat kaatsen met 1/2 draai rondat kaatsen.

overzicht normen
overzicht thema's

 

 

 

Info:Van Kopstand tot Kasamatsu, 50-55..

Flikflak

.
 • toestel: vloer
 • voor wie: jongens & meisjes
 • materiaal: minitrampoline landingsmat / mat
 • helpers: 1 helper

.

norm 1

norm 2

Rugspanning in de eerste fase.

Met voorspanning eindigen in stand op tweede helft van de landingsmat.

.

DRIE

VIER

VIJF

Vanuit de minitrampoline met één helper.

Vanuit de minitrampoline zonder hulp of op de mat met 1 helper.

Zonder hulp op de mat.

overzicht normen
overzicht thema's

 

 

 

Info: Van Kopstand tot Kasamatsu, 64-72.

Flik in verbinding

.
 • toestel: vloer
 • voor wie: jongens & meisjes
 • materiaal: lange mat
 • helpers: 2 helpers

.

norm 1

norm 2

Verbonden

Flikflak met de juiste spanning (zie normen flik)

.

DRIE

VIER

VIJF

Sluitpas met halve draai flik of vw. rollen flik

Achterwaarts rollen flik of handstand courbette flik

flikflik of rondat flik

overzicht normen
overzicht thema's

in opbouw!

 

 

Loopoverslag

.
 • toestel: vloer
 • voor wie: jongens & meisjes
 • materiaal: Banken als aanlooppiste; minitrampoline landingsmat; lange mat
 • helpers: één helper

.

norm 1

norm 2

Spanning vanaf de handensteun.

Verdeelde landing met armen hoog.

.

DRIE

VIER

VIJF

Met 1 helper: na aanloop, kaatsende handensteun in de minitrampoline.

Idem zonder hulp.

Idem zonder hulp op de lange mat.

overzicht normen
overzicht thema's

 

Info: Van Kopstand tot Kasamatsu, 64-72

.

Rollen - ophurken naar handstand - rollen

.
 • toestel: vloer
 • voor wie: jongens & meisjes
 • materiaal: lange mat
 • helpers: geen

.

norm 1

norm 2

Vanuit voorwaarts rollen met twee voeten gelijktijdig afzetten.

Totaal gestrekt in de handstand

.

DRIE

VIER

VIJF

Ophurken tot handstand.

Opspreiden tot handstand.

Ophoeken tot handstand.

overzicht normen
overzicht thema's

 

Handenstand wenden

.
 • toestel: mat
 • voor wie: jongens en meisjes
 • materiaal: mat of vloer
 • helpers: geen

.

norm 1

norm 2

Vormspanning van het begin tot het einde

Benen samen tijdens het wenden

.

DRIE

VIER

VIJF

180° draaien in twee tijden

Na het wenden in evenwicht blijven staan

360° draaien in vier tijden

overzicht normen
overzicht thema's

 

print normen

 

Info:

 

 


Laatste wijziging: 12 March, 2012