home-gymroom
Gymroom van Jimi Gantois
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt. (Maar refereer! )
 
Diepe dorsale onderarmspieren

M. Supinator [Supinator]

Oorsprong:

  • laterale epicondylus van de radius.
  • lateraal op de ulna onder het gewricht met het radius.

Verloop:

Slingert zich lateraal rond de radius

Aanhechting:

posterior laterale en anterior oppervlakte van het proximale 1/3 van de radius

Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. Abductor pollicis longus [Lange duimafvoerder]

Oorsprong:

Dorsaal:
  • ongeveer halfweg op de laterale kant van de ulna
  • de 'membrana interossea'
  • en de mediale kant van de radius

Verloop:

Distaal en lateraalwaarts, kruist het polsgewricht

Aanhechting:

Lateraal op het proximaal kopje van metacarpaal I

Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. Extensor pollicis brevis [Korte duimstrekker]

Oorsprong:

  • de 'membrana interossea'
  • de facies dorsalis radii

Verloop:

distaalwaarts door dezelfde peesschede van M. abductor pollicis longus.

Aanhechting:

de basis van het basiskootje van de duim

Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. Extensor pollicis longus [Lange duimstrekker]

Oorsprong:

  • facies dorsalis ulnae
  • 'membrana interossea'.

Verloop:

distaal en lateraal loopt door de derde peesloge naar de dorsale zijde van de handwortel.

Aanhechting:

basis van het eindkootje van de duim.

Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. Extensor indicis [Wijsvingerstrekker]

Oorsprong:

het distale derde deel van de facies dorsalis ulnae
en de 'membrana interossea'

Verloop:

de dorsale aponeurose van de wijsvinger

Aanhechting:

loopt distaalwaarts samen met de m. extensor digitorum door de vierde peesloge

Werking:
 

Realisatie: Jimi Gantois
Laatste wijziging: 1 November, 2013

URL: http://www.jimigym.be