home-gymroom
Gymroom van Jimi Gantois
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt. (Maar refereer! )
 
De oppervlakkige ventrale onderarmspieren

M. Pronator teres [Ronde pronator]

Oorsprong:

  • Humeraal hoofd: mediale epicondylus van het opperarmbeen
  • Ulnair hoofd:ruwheid van de ellepijp

Verloop:

distaal - radiaal

Aanhechting:

Het midden van de laterale oppervlakte van de radius (tuberositas pronatoria)

Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. Flexor carpi radialis [Radiale handbuiger]

Oorsprong:

  • De mediale epicondylus van de humerus
  • De oppervlakkige facie van de onderarm

Verloop:

Distaal radiaal

Aanhechting:

Het palmaire vlak van de basis van os metacarpi II

Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. Palmaris longus [Lange handpalmspier]

Oorsprong:

De mediale epicondylus van de humerus

Verloop: distaalwaarts

 

Aanhechting:

straalt met zijn palmaire aponeurose uit in het palmair vlak van de hand.

Werking:

M. Flexor carpi ulnaris [Ulnaire handbuiger]

Oorsprong:

  • caput humerale: mediale epicondylus van de humerus
  • caput ulnare: mediale zijde van het olecranon en het bovenste 2/3 deel van margo posterior van de ulna

Verloop:

distaalwaarts

Aanhechting:

os pisiforme en de proximale rand van metacarpaal V

Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. Flexor digitorum superficialis [Oppervlakkige vingerbuiger]

Oorsprong:

  • caput humerale: mediale epicondylus van de humerus
  • caput ulnare: processus coronoideus ulnae
  • caput radiale: aan de radius

Verloop:

tussen de hoofden is een peesgespannen
distaalwaarts

Aanhechting:

vier pezen aan de zijdelingse beenranden in het midden van middelste kootjes van de tweede tot en met de vijfde vinger

Werking:
 

Realisatie: Jimi Gantois
Laatste wijziging: 1 November, 2013

URL: http://www.jimigym.be