home-gymroom
Gymroom van Jimi Gantois
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt. (Maar refereer! )
 
De bovenarmspieren

M. Biceps brachii [Tweehoofdige armspier]

Een ventrale bovenarmspier, oppervlakkig gelegen en bi-articulair, het is een dikke tweehoofdige spier

Oorsprong:

  • Lang hoofd: tuberculum supraglenoidale (craniaal van de gewrichtspan van het schouderblad).
  • Kort hoofd: processus coracoideus [ravenbekuitsteeksel] van scapula [schouderblad]

Verloop:

aan de ulnaire zijde van de radiusknobbel en een tweede pees straalt aan de ellepijpzijde uit in de "onderarmfacie".

Aanhechting:

  • Het lang hoofd maakt eerst een bocht naar lateraal, kruist het schoudergewricht craniaal loopt vervolgens door de tussenknobbelgleuf en verder distaalwaarts.
  • Het kort hoofd verloopt vanaf zijn oorsprong distaalwaarts en kruist het gewricht ventraal
Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. Coracobrachialis [Ravenbekarmspier]

Musculus Coracobrachialis is een ventrale parallelvezelige bovenarmspier. Ze wordt grotendeels bedekt door M. Biceps brachii.

Oorsprong:

Processus coracoideus [ravenbekuitsteeksel]

Verloop:

Distaalwaarts, kruist het schoudergewricht ventraal.

Aanhechting:

Middelste derde van de mediale zijde van het opperarmbeen
Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. Brachialis [Inwendige armspier]

Musculus Brachialis is een ventrale bovenarmspier, grotendeels bedekt door de tweehoofdige armspier

Oorsprong:

distale helft van de ventrale zijde van de humerus,

Verloop:

distaalwaarts, kruist het ellebooggewricht ventraal

Aanhechting:

ruwheid van de ellepijp

Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. triceps brachii [Driehoofdige armspier]

Musculus triceps brachii is de enige dorsale spier van de bovenarm

Oorsprong:

  1. Lang hoofd: caudaal van de gewrichtspan van het schouderblad.
  2. Lateraal hoofd: dorsale zijde van het opperarmbeen.
  3. Mediaal hoofd: dorsale zijde van het opperarmbeen, distaal en mediaal van het lateraal hoofd.

Verloop:

Het lange en het lateraal hoofd vormen samen het oppervlakkig deel; het mediaal hoofd is dieper gelegen. De drie hoofden verenigen zich, distaal van de oorsprong van het mediaal hoofd en verlopen samen distaalwaarts. De spier kruist het ellebooggewricht dorsaal.

Aanhechting:

olecranon van de ellepijp
Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.
 

Realisatie: Jimi Gantois
Laatste wijziging: 28 October, 2013

URL: http://www.jimigym.be