home-gymroom
Gymroom van Jimi Gantois
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt. (Maar refereer! )
 
De romp-schoudergordelspieren

M. Pectoralis major [Grote borstspier]

De grote borstspier is een grote waaiervormige spier, oppervlakkig gelegen.
Ze bestaat uit drie delen, die gescheiden blijven tot aan de aanhechting en ze kunnen dus ook alle drie apart of gemeenschappelijk kunnen functioneren.

Oorsprong:

 • craniale bundel: mediale helft van de ventrale kant van het sleutelbeen
 • middelste bundel: ventraal-lateraal op het borstbeen en op het kraakbeen van 2de - 6de rib
 • caudale bundel: de schede van de rechte buikspier

Verloop: alle spierbundels convergeren naar het opperarmbeen en kruisen elkaar. De caudale bundel zit het verst proximaal vast.

Aanhechting:

ventrale zijde van de humerus, aan de crista tuberculi majoris

Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. Pectoralis minor [Kleine borstspier]

Het is een waaiervormige spier, die volledig bedekt wordt door de pectoralis major

Oorsprong: costae 3 - 5

Verloop: de spierbundels convergeren craniaal-lateraalwaarts

 

Aanhechting: ravenbekuitsteeksel van het schouderblad (dus niet aan de humerus!!!)

 

Werking:

M. Trapezius [Monikskapspier]

De twee monnikskapspieren vormen samen aan de oppervlakte van de bovenrug een kap, een ruit.

Oorsprong:

 • Craniale bundel:
  • neklijn op het achterhoofdsbeen
  • nekband (op de doornuitsteeksels van de halswervels)
 • Middelste bundel: -doornuitsteeksel C7 en T1-4
 • Caudale bundel: -doornuitsteeksel T5-12

Verloop:

De spierbundels convergeren lateraalwaarts naar de schouder

Aanhechting:

 • Craniale bundel: clavicula
 • Middelste bundel: acromion
 • Caudale bundel: spina scapulae
Werking:

M. Latissimus dorsi [Brede rugspier]

Is een brede platte spier, de grootste spier van de mens. Ze ligt oppervlakkig en bedekt de onderrug en de lendenstreek. Craniaal-mediaal wordt ze bedekt door de caudale vezels van de monnikskapspier.

Oorsprong: processus spinosus T7-T12; crista iliaca; costae 9-12

Verloop: De craniale vezels verlopen dwars en zijn gedeeltelijk bedekt door de M. trapezius. De caudale vezels verlopen lateraalwaarts, steil opstijgend naar de humuerus toe. Loopt via de oksel naar de ventrale kant van de humerus.

 

Aanhechting: Op de crista tuberculi minoris (ventraal op het opperarmbeen).

 

Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. Levator scapulae [Schouderbladheffer]

De naam verraadt de werking!

Oorsprong: Met 4 koppen op de processus transversus van C1-C4

Verloop: De vezels verlopen caudaal-lateraalwaarts naar het schouderblad toe. De spier wordt volledig bedekt door m. trapezius.

 

Aanhechting: Mediale boord van scapula boven spina scapulae en aan angelus superior.

 

Werking:

M. Rhomboideus Major [Grote ruitvormige spier]

Oorsprong: doornuitsteeksel T1-T4

Verloop: De vezels verlopen lateraal-caudaalwaarts naar het schouderblad toe. Major en minor worden grotendeels bedekt door de trapezius.

 

Aanhechting: Margo medialis van scapulae, caudaal van spina scapulae en m. rhomboideus minor.

 

Werking:

M. Rhomboideus Minor [Kleine ruitvormige spier]

Oorsprong: doornuitsteeksels C6-C7

Verloop: De vezels verlopen lateraal-caudaalwaarts naar het schouderblad toe. Major en minor worden grotendeels bedekt door de m. trapezius.

 

Aanhechting: Margo medialis van scapulae, craniaal van Rhomboideus major)

 

Werking:

M. Serratus anterior [Voorste zaagspier]

De voorste zaagspier bedekt de ventrale en laterale zijde van de borstkas en wordt gedeeltelijk bedekt door de grote en kleine borstspier. (Er is ook een M Serratus posterior superior en een M Serratus pos-terior inferior. Deze beide spieren behoren tot de rugwand en worden hier niet behandeld.

Oorsprong: met 9 verschillende oorsprongskoppen ‘tanden’ op de 9 craniale ribben.

Verloop: de spier draait rond de laterale wand van de thorax en dringt tussen de ventrale zijde van scapula en de costae

 

Aanhechting: margo medialis scapulae.

Werking:
 

Realisatie: Jimi Gantois
Laatste wijziging: 27 October, 2013

URL: http://www.jimigym.be