home-gymroom
Gymroom van Jimi Gantois
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt. (Maar refereer! )
 
Anatomie: onderbeenspieren - ventraal

M. tibialis anterior [voorste scheenbeenspier]

Oorsprong:

  • Laterale condylus van de tibia
  • De proximale ½ tot 2/3 van de laterale zijde van de tibia-diafyse
  • Membrana interossea

Verloop:
v erloopt distaal en mediaal en gaat ter hoogte van de voetwortel naar plantair.

 

Aanhechting:

Mediale en plantaire oppervlakte van Os cuneiforme mediale en metatarsaal I

Werking:

De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. extensor hallucis longus [lange strekker van de grote teen]

Oorsprong:
Distale helft van de ventrale zijde van de Fibula en het Membrana interossea.

Verloop:
Distaalwaarts en lichtjes mediaalwaarts aan de ventrale zijde van het scheen-been en de dorsale zijde van de voet.

 

Aanhechting:
de basis en dorsaal midden van de distale falanx I (van de grote teen).

Werking:

De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. extensor digitorum longus [lange strekker van de tenen]

Oorsprong:

  • Laterale condylus van de Tibia
  • Proximale 2/3 tot ¾ van de diafyse van de fibula
  • Het proximaal deel van membrana interossea

Verloop:

distaal aan de ventrale zijde van de tibia. De spier splitst zich in vier pezen.

 

Aanhechting:
de vier pezen hechten elk aan op de dorsale zijde van de middelste en distale phalanx.

Werking:

De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.
 
 

Realisatie: Jimi Gantois
Laatste wijziging: 26 October, 2013

URL: http://www.jimigym.be