home-gymroom
Gymroom van Jimi Gantois
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt. (Maar refereer! )
 
De laterale dijspieren

M. tensor fasciae latae[spanspier]
Dit is de spanner van het peesblad van het bovenbeen.

Oorsprong: Spina Iliaca Anterior Superior

Verloop: Gaat distaalwaarts en gaat onder de Trochanter Maior over in de Tractus Iliotibialis.

 

Aanhechting: Via de iliotibiale band op de condylus tibialis

 

Werking:

De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.
 
 

Realisatie: Jimi Gantois
Laatste wijziging: 26 October, 2013

URL: http://www.jimigym.be