home-gymroom
Gymroom van Jimi Gantois
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt. (Maar refereer! )
 

Anatomie: Dorsale dijspieren

M. semitendinosus [halfpezige spier]

Oorsprong: Samen met de pees van de lange kop van de Biceps Femoris op het bovenste dorsale deel van de zitbeenknobbel

Verloop: De spier kruist twee gewrichten. Distaal mediaalwaarts

 

Aanhechting: Samen met M. Gracilis en M. Sartorius op het proximaal deel van mediale zijde van de tibiale diafyse

Werking:

De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. semimembranosus [halfvliezige spier]

Oorsprong: Tuber Ichiadicum [zitbeenknobbel]

Verloop: Deze spier kruist twee gewrichten. Ze is nauw verbonden met de M. Semitendinosus. Verloopt mediaal distaalwaarts. De eindpees splitst zich in drieën.

Aanhechting:

  • Eerste deel ventraal naar de condylus mediaal tibiae.
  • Tweede deel gaat over in de faciae van de M. Popliteus
  • Het derde deel straalt uit in de achterwand van het kapsel

 

Werking:

De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. biceps femoris [tweehoofdige dijspier]

Oorsprong:

  • Lange kop: samen met de pees van de M. Semitentendinosus: Tuber Ischiadicum·
  • Korte kop: middelste derde deel van laterale lip van Linea Aspera

Verloop: Door de lange kop kruist de spier twee gewrichten. De spier verloopt dorsaal lateraalwaarts. De twee hoofden verenigen zich tot de Biceps Femoris

 

Aanhechting:

  • Caput Fibulae
  • Laterale Condylus van de Tibia

 

Werking:

De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.
 
 

Realisatie: Jimi Gantois
Laatste wijziging: 26 October, 2013

URL: http://www.jimigym.be