home-gymroom
Gymroom van Jimi Gantois
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt. (Maar refereer! )
 

Anatomie: Mediale dijspieren

Musculus Pectineus [Schaambeenkamspier]

Oorsprong:
Pecten Ossis Pubis [Schaambeenkam]

Verloop:
De spier verloopt mediaal van M. Iliopsoas
Ze verloopt distaal lateraal
Ze kruist het heupgewricht schuin


Aanhechting:
Linea Pectinea onder de kleine Trochanter
en het proximale deel van de Linea Aspera.

 

Werking:

Musculus Gracilis [Slanke dijspier]

Oorsprong:

onderste rand van de schaambeensymphyse

Verloop:

De spier kruist twee gewrichten. Ze verloopt distaalwaarts over de mediale zijde van de femur.
Ze kruist het heupgewricht mediaal en het kniegewricht mediaal-dorsaal.
De spier buigt dan om naar ventraal. Haar eindpees verloopt dorsaal en distaal van de eindpees van m. Sartorius.

Aanhechting:

Mediale zijde van de tibiaschacht, juist achter de aanhechting van de kleermakersspier

Werking:

De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

Musculus Adductor Longus [ Lange dijaanvoerder]

Oorsprong:

Ramus superior ossis pubis [Vooraan op het schaambeen naast de schaambeensymphyse]

Verloop:

De spier ligt ventraal van M. Adductor Magnus en M. Adductor Brevis
en distaal van M. Pectineus.
De spier verloopt distaal lateraalwaarts.

Aanhechting:

Het middelste derde van de Linea Aspera op het dijbeen. Tussen de meer mediale ‘Adductor Magnus' en ‘Adductor Brevis' en de meer laterale oorsprong van de Vastus Medialis (zie Quadriceps Femoris).

 

Werking:

Musculus Adductor Brevis [Korte dijaanvoerder]

Oorsprong:

Ventral zijde van Os Pubis (Ramus inferior osis pubis) onder de oorsprong van de adductor longus

Verloop:

Verloopt distaal lateraalwaarts. (met dank aan Iona!)

Aanhechting:

Op de femur: Linea Pectinea en de mediale lip van Linea Aspera

Werking:

Musculus Adductor Magnus [Grote dijaanvoerder]

Oorsprong:

Ventrale zijde van de Ramus Inferior Ossis Pubis [voorste onderste zijde van het schaambeen] en Ramus Ossis Ischii en Tuber Ischiadicum [zitbeenknobbel]

Verloop:

De krachtige spierbuik loopt aan de mediale zijde van het bovenbeen naar distaal en splitst zich in twee delen. Het pezig deel scheidt aan de mediale kant de buigers van de strekkers.

Aanhechting:

  • Het mediale deel: mediale lip van de Linea Aspera
  • Het andere deel met een pees aan het tuberculum adductorum van de epicondylus medialis

 

Werking:

 

Realisatie: Jimi Gantois
Laatste wijziging: 26 October, 2013

URL: http://www.jimigym.be