home-gymroom
Gymroom van Jimi Gantois
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt. (Maar refereer! )
 
Anatomie: Ventrale dijspieren

Musculus Sartorius [Kleermakerspier]

Oorsprong:

Os coxae: Spina Iliaca Anterior Suprior

Verloop:

Kruist heup- en kniegewricht.
Een oppervlakkig gelegen, parallelvezelige spier. De spier verloopt distaalwaarts, kronkelt over de ventrale zijde van de femur naar mediaal en buigt tenslotte om naar ventraal.
Ze kruist het heupgewricht ventraal, het kniegewricht schuin mediaal-dorsaal.

Aanhechting:

Mediaal van de Tuberositas Tibiae

Werking:

De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

Musculus Quadriceps Femoris [Vierhoofdige dijspier]

Oorsprong:

 • M. Rectus Femoris (Rechte dijspier): Os Coxae Spina Iliaca Anterior Inferior / craniale rand van het Acetabulum.
 • M. Vastus Lateralis (Buitenste deel): Femur Linea Intertrochanterica;
  Trochanter Maior;
  Tuberositas Glutea;
  Linea Aspera.
 • M. Vastus medialis (Binnenste deel): Femur
  Linea Intertrochanterica; Linea Aspera.
 • M. Vastus Intermedjus (Tussendeel): Femur Ventrale-Laterale zijde van de diafyse

Verloop:
M. Rectus Femoris kruist 2 gewrichten
Alle vezels verlopen distaalwaarts, in de richting van de Patella.
M. Rectus Femoris kruist daarbij het heupgewricht ventraal.
De vier delen verenigen zich in een gemeenschappelijke eindpees, die het kniegewricht ventraal loodrecht kruist.

Aanhechting:
Patella en Lig. Patellae, aan Tuberositas Tibiae.

Werking:

 
 

Realisatie: Jimi Gantois
Laatste wijziging: 25 October, 2013

URL: http://www.jimigym.be