home-gymroom
Gymroom van Jimi Gantois
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt. (Maar refereer! )
 
De dorsale heupspieren

M. Gluteus maximus [Grote bilspier]

Oorsprong:

  • Buitenzijde van het os ilium , dorsaal van de linea glutea posterior
  • Dorsale laterale zijde van os sacrum en os coccygis

Verloop:

Het is een grote, waaiervormige spier, oppervlakkig gelegen. Ze verloopt lateraal-distaalwaarts .
De spier kruist het heupgewricht grotendeels dorsaal, de craniale vezels kruisen het heupgewricht craniaal (proximaal), de caudale vezels caudaal (distaal).

Aanhechting:

Tuberositas glutea op de femur.
Tractus iliotibialis

Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

-

M. Gluteus medius [Middelste bilspier]

Oorsprong:

  • Buitenzijde van het os ilium , tussen de linea glutea posterior en anterior

Verloop:

Een dubbelgevederde spier, waarvan bet ventrale deel oppervlakkig ligt, het dorsale deel wordt bedekt door M. gluteus maximus.
De spier verloopt lateraal-distaalwaarts .
Ze kruist het heupgewricht grotendeels lateraal ; de ventrale vezels kruisen het heupgewricht ventraal , de dorsale vezels dorsaal.

Aanhechting:

Trochanter maior van de femur

Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

-

M. Gluteus minimus [Kleine bilspier]

Oorsprong:

Laterale zijde van het darmbeen, caudaal t.o.v. Gluteus medius

Verloop:

Caudaal lateraal

Aanhechting:

Grote trochanter van de femur

Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.
 

Realisatie: Jimi Gantois
Laatste wijziging: 25 October, 2013

URL: http://www.jimigym.be