home-gymroom
Gymroom van Jimi Gantois
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt. (Maar refereer! )
 
De diepe heupspieren

M. Iliopsoas [Darmbeenlendenspier]

Oorsprong:

  • M. Psoas maior [Grote lendenspier]:
    Corpus vertebrae en discus van Th12-L5 Processus transversus van L1-5
  • M. iliacus [Darmbeenspier]:
    Fossa iliaca / darmbeengracht

Verloop:

Beide spieren verlopen distaalwaarts en kruisen het heupgewricht ventraal. De spieren verenigen zich in een gemeenschappelijke eindpees

Aanhechting:

Trochanter minor van de femur

Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. Gemellus Inferior[Onderste tweelingspier]

Oorsprong: dorsale kant van de tuber ischiadicum.

Verloop: lateraal en licht distaalwaarts

 

Aanhechting: Fosa trochanterica (mediale zijde van de grote trochanter van de femur), samen met M. obturator internus.

 

Werking:

M. Gemellus Superior[bovenste tweelingspier]

Oorsprong: spina ischiadica

Verloop: lateraal en licht distaalwaarts

 

Aanhechting: Fosa trochanterica (mediale zijde van de grote trochanter van de femur), samen met M. obturator internus.

 

Werking:

M. Obturatorius Externus [buitenste sluitbandspier]

Oorsprong: ventrale kant van de rand van foramen obturatum en aan de membrana obturatoria

Verloop: lateraal

Aanhechting: fossa trochanterica

 

Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. Obturatororius Internus [binnenste sluitbandspier]

Oorsprong: Binnenvlak van os coxae, dorsaal rondom en op de rand van het foramen obturatum.

Verloop: dorsaal via het insicura ischiadica minor [kleine zitbeeninsnijding] vervolgens lateraal.

 

Aanhechting: Fossa trochanterica.

 

Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. Piriformis[Peervormige spier]

Oorsprong:

  • Dorsaal op os sacrum, lateraal van de twee middelste foramen sacrale [heiligbeengaten]
  • Aan de rand van de incisura ischiadica major [grote zitbeeninsnijding]

Verloop: lateraal en licht distaalwaarts.

 

Aanhechting: mediale kant van de top van de trochanter major.

 

Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.

M. Quadratus Femoris [vierkante dijspier]

Oorsprong: Tuber ischiadicum.

Verloop: als een vierhoekige spierplaat lateraal licht proximaalwaarts.

Aanhechting: Crista intertrochanterica.

 

Werking: De aangeduide percentages komen uit:
De Roo M, (2001), Anatomische Schetsen, Leuven/Amersfoort: Acco,299p.
 

Realisatie: Jimi Gantois
Laatste wijziging: 25 October, 2013

URL: http://www.jimigym.be