home-gymroom
Gymroom van Jimi Gantois
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt. (Maar refereer! )
 
Anatomie: achterste truncocostale spieren

Musculus seratus posterior superior [bovenste achterste zaagspier]

Oorsprong:
processus spinosus van C6.7 - Th1-2

Verloop:
lateraal-caudaalwaarts

 

Aanhechting:
ribben 2-5

Werking:

De ribben heffen, dus inademen!

Musculus seratus posterior inferior [onderste achterste zaagspier]

Oorsprong:
processus spinosus van Th11-12 + L1-2

Verloop:
lateraal-craniaalwaarts

Aanhechting:
ribben 9-12

 

Werking:

de ribben naar caudaal trekken, dus uitademen.

Musculi levatores costarum [ribheffers]

Oorsprong:
processus transversus van C7 + Th1-11

Verloop:
lateraal-caudaalwaarts

Aanhechting:
telkens aan de eerstvolgende caudale rib

Werking:

de ribben heffen, dus inademen

 
 

Realisatie: Jimi Gantois
Laatste wijziging: 26 July, 2011

URL: http://www.jimigym.be