home-gymroom
Gymroom van Jimi Gantois
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt. (Maar refereer! )
 
Anatomie: voorste truncocostale spieren

Musculus scalenus anterior [voorste trapvormige spier]

Oorsprong: tuberculum anterior van de dwarsuitsteeksels van C4 – 6

Verloop: Lateraal ventraal

 

Aanhechting: 1ste rib kort bij kraakbeen

 

Werking:

de eerste rib heffen, dus inademen!

Musculus scalenus medius [middelste trapvormige spier]

Oorsprong: tuberculum posterior van de dwarsuitsteeksles van C2 – 7

Verloop: lateraal ventraal

 

Aanhechting: 1ste rib en het membraan tussen rib 1 en 2 kort bij kraakbeen

 

Werking:

de eerste twee ribben heffen dus inademen!

Musculus scalenus posterior [achterste trapvormige spier]

Oorsprong: tuberculum posterior van de dwarsuitsteeksles van C5 – 7

Verloop: lateraal ventraal

 

Aanhechting: 2de rib kort bij kraakbeen

 

Werking:

de tweede rib heffen dus inademen!

 
 

Realisatie: Jimi Gantois
Laatste wijziging: 26 July, 2011

URL: http://www.jimigym.be