home-gymroom
Gymroom van Jimi Gantois
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt. (Maar refereer! )
 

Home > Anatomie: beenderen > Wervelkolom
Home > Don Bosco GB > Anatomie > Wervelkolom

Anatomie - wervelkolom
Ons on-line woordenboek (Latijn - Nederlands): klik hier

Plaats je cursor op het uiteinde van de aanwijsstreepjes!

De wervels (algemeen)

craniaal dorsaal dorsaal ventraal ventraal processus spinosus processus spinosus processus articularis superior processus articularis superior processus transversus foramen vertebralis corpus vetebrae corpus vetebrae arcus vertebrae processus transversus processus transversus processus articularis superior processus articularis inferior incisura vertebralis inferior lateraal craniaal lateraal ventraal dorsaal dorsaal ventraal foramen vertebrale arcus vertebrae lateraal zicht sagitale doorsnede dens corpus vertebrae 2 corpus vertebrae 1 arcus vertebrae 13 processus transversus 10 processus articularis superior 10 processus articularis superior 5 processus articularis inferior 12 processus spinosus 5 foramen vertebrale 13 processus transversus 6 incisura vertebralis inferior 2 corpus vertebrae 10 processus articularis superior 12 processus spinosus 13 processus transversus 8 fovea costalis processus transversi 8 fovea costalis processus transversi 7 fovea costalis superior 7 fovea costalis inferior 8 fovea costalis processus transversi craniaal lateraal ventraal dorsaal ventraal dorsaal

Halswervels

4 processus spinosus 4 processus spinosus 2 arcus vertebrae 2 arcus vertebrae 3 foramen vertebrale 3 foramen vertebrale 1 corpus vertebrae 1 corpus vertebrae 5 processus transversus 5 processus transversus 7 processus articularis superior 7 processus articularis superior 7 processus articularis superior 7 processus articularis superior 6 foramen transversarium 6 foramen transversarium 8 tuberculum posterior 8 tuberculum posterior 8 tuberculum posterior 9 tuberculum anterior 9 tuberculum anterior 9 tuberculum anterior

atlas

posterior anterior 5 tuberculum posterior tuberculum anterior 6 facies articularis inferior 6 facies articularis inferior 2 arcus anterior 3 arcus posterior 1 foramen vertebrale 10 foramen proc. tranversi 10 foramen proc. tranversi 9 processus transversi 9 processus transversi

Axis

Oefening 01 (duid de gekende structuren aan en benoem ze!)

Oefening 02 (duid de gekende structuren aan en benoem ze!)

facies articularis posterior facies articularis superior dens arcus anterior arcus posterior foramen transversarium foramen transversarium foramen transversarium foramen transversarium foramen transversarium processus transversus processus transversus processus transversus processus transversus transversus spinosus transversus spinosus arcus vertebrae arcus vertebrae arcus vertebrae processus articularis inferior processus articularis inferior processus articularis inferior sagitale doorsnede / lateraal zicht Dens

Dens Dens facies articularis anterior facies articularis posterior corpus vertebrae corpus vertebrae processus articularis superior processus articularis superior processus articularis superior processus articularis superior processus spinosus processus spinosus processus transversus processus transversus processus transversus processus transversus processus articularis inferior processus articularis inferior processus articularis inferior foramen vertebrae arcus vertebrae foramen processus transversarii foramen processus transversarii

Borstwervels

1 corpus vertebrae 2 arcus vertebrae 3 processus spinosus 4 processus transversus 4 processus transversus 5 processus articularis superior 5 processus articularis superior 5 processus articularis superior 5 processus articularis inferior 3 processus spinosus 1 corpus vertebrae 7 foramen vertebrale 4 processus transversus 10 incisura vertebralis inferior

Lendenwervel

craniaal processus transversus processus transversus processus transversus corpus vertebrae corpus vertebrae foramen vertebra processus articularis superior processus articularis superior processus articularis superior processus articularis superior processus articularis superior facies articularis superior facies articularis superior facies articularis inferior discus incisura vertebralis inferior incisura vertebralis superior foramen intervertebrae processus spinosus lateraal

sacrum

facies articularis processus articularis superior processus articularis superior processus articularis superior canalis sacralis ventraal foramen sacralis facies auricularis facies articularis facies articularis facies articularis facies articularis processus articularis superior crista iliaca Os Coccygis Os Coccygis Os Coccygis tuberositas sacralis foramen sacralis crista sacralis dorsaal sagitale doorsnede lateraal caudaal craniaal

 

Realisatie: Jimi Gantois
Laatste wijziging: 29 February, 2012

URL: http://www.jimigym.be